Lean-agile consultancy

We kunnen advies geven, expertise, coaching and expert diensten leveren en opleiding aanbieden

om jou en je team te helpen bij de lean-agile transformatie.

We helpen je teams

Je wordt alleen lean-agile als je de teams in hun kracht zet. Autonome, zelf-organiserende teams vormen de basis voor de hoge kwaliteit, innovatie and finaal productiviteit die agility kan brengen.

Sommige teams bereiken deze hoge productiviteit op eigen kracht op basis van enkel de agile praktijken . Andere teams hebben dan weer meer last met verandering, problemen met de relaties in het team, en gebrek aan vertoruwen misschien. En daar kunnen we helpen.

We gebruiken het TeamLeren model om teams in hun kracht te zetten, hun doel te helpen bereiken, vertrouwen op te bouwen via transparantie, mentaliteitsverandering door focus te leggen op voortdurende verbetering, op het worden van een lerend team. TeamLeren is gebaseerd op positeive psychologie en gebruikt de kracht van positiviteit en welbevinden om performante teams op te zetten.

We coachen organisaties

De sleutel voor een succesvolle verandering ligt in het engagement van de leiding. Transformatie vergt een duidelijk doel, focus en een helder traject. 

Leiders moeten weten wat ze moeten doen, maar lean-agile is vaak onbekend terrein, met nieuwe management praktijken die haaks staan op de nu gebruikte standaard en met een verschillende invalshoek op veel processen.

Dan kan je een lean-agile organisatie coach gebruiken, met zicht op het groter geheel, die advies kan geven en het management team en de belangrijkste betrokkenen kan coachen. En die connectie kan leggen met de team coaches en de scrum masters, om samen de mentaliteitsverandering te begeleiden en het momentum te behouden.

We kunnen je ook helpen met het opzetten van een Lean Agile Center of Excellence, een team ambassadeurs en coaches die je organisatie helpen bij de transformatie naar lean-agile.
Odoo • Text and Image

We geven opleiding

We delen graag onze passie voor lean en agile en het coachen van teams. Daarom leveren we niet alleen training in agility, we geven agile training, waar je tijdens de training agility kan ervaren.

We organiseren publieke opleidingen. En we kunnen in-company training leveren. Andere omgeving, zelfde engagement, interactiviteit en intensiteit.


ADJUGO: experts in agile at scale

You get great results in your agile teams? You would love to see the same level of engagement and productivity in your entire company?

SAFe is the most widespread model for companies and organizations that want to do agility at scale. You will have many questions, at the start and during the transformation. 

SAFe may not have all the answers, but it most certainly has a lot of them.

ADJUGO is the specialist in SAFe in Belgium since 2015. And we love to share our knowledge and passion about lean-agile at scale with you. 

Business agility assessment

Did you already start on your agile journey and do you want to measure what you have achieved by now?

We can perform a Business Agility Assessment with your teams and your organization.

This will help you in defining the next steps, the value they can bring and their priority.

ADJUGO kan je helpen als gids

De agile transformatie is complex en brengt je op onbekend terrein. Laat ons je hierbij begeleiden.