Enterprise Architect / Coach

Fonsnylaan, Brussels, Belgium

React before: 14/12/2018

Contract details

52 weeks

Description

- Je bent mede verantwoordelijk voor de vertaling van de visie en strategie van het management in een correcte IT-strategie en IT-roadmap. Je bent mede verantwoordelijk voor het bewaken van het
business-IT alignement en het alignement binnen IT overheen alle architecturale niveaus.

- Je bouwt een gedegen kennis op van de high-level werking van de organisatie en gebruikt deze kennis voor het uitvoeren van technische studies, het definiëren van de architectuur nodig voor het
correct ondersteunen van de business.

- Je bewerkstelligt, samen met je collega architecten en experten terzake, technische oplossingen voor concrete problemen. Je zorgt ervoor dat de gekozen oplossingen in de lijn liggen van de
gedefinieerde roadmap en dat de kwaliteit van de oplossingen voldoet aan de verwachtingen van de business.

- Je bent daarnaast verantwoordelijk voor de uitwerking, de documentatie en de verspreiding van de standaarden en normen waaraan de architectuur moet voldoen. Je omkadert hierbij je collega's en
bewaakt de samenhang en structuur.

- Je zorgt voor een vlotte communicatie tussen business en IT en binnen IT zelf tussen de verschillende experten en diensten.

Requirements

- Je behaalde een universitair diploma en je bent minimum 10 jaar ervaring binnen IT, waarvan minimaal de laatste 5 jaar als een rol als architect. Je bent in aanraking gekomen met verschillende
soorten problemen en verschillende soorten technologieën.

- Je bent in staat om IT-roadmaps uit te werken in samenwerking met de business. Je gebruikt daarbij je kennis en ervaring. Je bekijkt de impact en de business case van alle opties en adviseert aan
het top management IT-strategische keuzes.

- Je bent een communicatief persoon in staat om de experten rond tafel tot een consensus te leiden die in lijn van verwachtingen liggen van de business stakeholders en de strategie en visie van het
bedrijf. Je hebt zin voor initiatief om continue verbeteringen aan te brengen in het IT-landschap en de alignement tussen business en IT te verhogen. Als gedreven persoon oefen je een positieve
invloed uit op de dynamiek van de IT-dienst.

- Je houdt actief de evoluties in de markt bij en bent geïnteresseerd in de mogelijkheden. Je gaat actief op zoek naar innovaties die van toepassing zijn binnen het bedrijf.

- Je bent voltijds beschikbaar vanaf 2/1/2019.

- Je hebt aantoonbare en relevante ervaring met de sector van de sociale zekerheid en het sociaal statuut van de zelfstandigen in België.

- Je hebt aantoonbare ervaring met TOGAF, ArchiMate en Sparx Enterprise Architect.

- Je hebt aantoonbare ervaring met integratietrajecten.

- Je hebt eerder aantoonbaar en met succes enterprise architectuur (rollen, processen, structuren, informatie) opgezet binnen organisaties.

- Je hebt eerder aantoonbaar en met succes een intern architectuurteam gecoacht en de maturiteit van de betrokken architecten verhoogd/verbeterd.


Nederlands - Vlekkeloze professionele beheersing (actief, zowel in schrift als gesproken)

Frans - Vlekkeloze professionele beheersing (actief, zowel in schrift als gesproken)

Engels - Vlekkeloze professionele beheersing (actief, zowel in schrift als gesproken)